تماس مربی، لباس و کتونی، سالن آزادی، شلوغی، معطلی، تست، سوتی، رضا مشحون، لیست اسامی، انتخاب، تماس نهایی، تیم ملی(!) و پست قبلی همه و همه متعلق به دروغ یکم آوریل بوده و ارتباطی با اینجانب نداشته و بنده نیز هیچ مسئولیتی را در قبال اراجیف مذکور نمی پذیرم!


یکم آوریل روز جهانی دروغ محسوب میشه!                                                                                              !Ary@n                   

                                                                                ║▌│█│║▌║││█║▌│║█║

                                                                                   © All Rights Reserved


شانزدهمین پارازیت(عدد از امین کاکا)

محمدرضا:خب چرا تو مدرسه نگفتی بوست کنم عزیزم...!!!
مبارک باشه...ایشالا...موفق باشی
چرا فکر میکردی من باور نمیکنم؟!؟!؟

Real Time Web Analytics