تا شنبه نیستم...


فردا میریم اینجا

.

.

.


دریا،آسمان


پایین نوشت: شاعر میگه:میخوام برم دریا کنااااار / دریا کنار هنوز قشنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!

پایین نوشت2: diss فرزانگان هم باشه واسه وقتی که برگشتم...


      
Real Time Web Analytics