این یه گزارشه به سبک پارازیت...

چون:

-آریان گفت میخواد آپدیت کنه ولی نگفت که موضوعش رو از کجا میاره!

-سجاد گفت ۳ شده ولی نگفت که چرا و چگونه؟

-محمدرضا گفت میخوام یه زِیدی مخ کنم(!) ولی نگفت کی؟! (شوخی بود)

-فرید گفت چی فکر میکردیم و چی شد ولی نگفت که چی فکر میکرد و چی شد؟!!

-همه به طرفداری از امیر گفتن فرید ریدی ولی نگفتن که آیا خود امیر آش دهن سوزیه؟!

-آریان گفت که من مدیر انجمن ورزش شدم ولی نگفت حالا که مدیر شده قراره چه غلطی بکنه!

-هادی گفت سبقت تو پیچ جاده کشندست ولی نگفت که چرا خودش الان زندست؟!

-سپیده گفت وبلاگ زدم ولی نگفت که تو این بحران بی موضوعی قراره چجوری سر کنه؟!

-امیرحسین گفت از لطفتون ممنونم ولی نگفت که در حقیقت لطف ما شامل حال کسی نمیشه!

-سجاد گفت خیلی حال میده ولی نگفت چی خیلی حال میده؟!

-یه بنده خدایی زنگ زد گفت شما الان خونه ای؟ ولی نگفت که اگه من خونه نیستم پس این کیه که گوشی رو برداشته!

- محمدرضا گفت study=fail ولی نگفت خودش که مثه مرغ درس میخونه و قبول هم میشه جزو آدم حساب نمیشه؟؟؟!!!!

-  Ar.eF (رئوف) گفت با اجازه ی آریان، ولی نگفت که اصلاً من اجازه دادم؟ یا مثلا اگه زیر امضا نمینوشتم "All Rights Reserved" چیکار می کرد؟


خیلیا یه چیزایی گفتن و یه چیزای دیگه ای رو نگفتن که ما رو با کوهی از سوال روبرو کردن!

و

.

.

.

گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ...


پایین نوشت: اینم یه پست پارازیتی اصیل!

پایین نوشت2: به جز اون شوخیه همشون راسته!

پایین نوشت3:امضای پارازیتی، همیشه برای راه بی پایان Reserved خواهد ماند...


      Real Time Web Analytics