روز های دور از خانه...


دوستان و آشنایان از احوال ما جویا می شوند و همه یک سخن می گویند:

"تو هنوز آنجا هستی؟"


اما ایشان از درد دل اینجانب بی خبرند...

همه در خوشی و تابستانه ها غرق شده و من در این کنج خانه!!!


تفریحمان شده پرداختن به بازی مهیج PES 2006 با دو دسته(!) که اهالی کهن گویند این بازی سرگرمی محبوب شاهزادگان غرب در سالهای دور بوده است! بسی لذت میبریم از سوراخ شدن بصورت 6 تاییاش! گاهی هم با برگزیدن تیم قدرتمند برزیل موفق به کنار زدن تیم هایی چون ایرلند شمالی یا اسکاتلند می شویم. آی کیف میدهد!

اضافی نوشت:در آن زمانها زیدان در رئال توپ میزد و Ze Roberto هم عضوی از تیم ملی برزیل بود!


 با درشکه مان به گشت و گذار میرویم و با دو تکه چوب که در انتها پهن میشوند و توری روی آنها کشیده شده است و یک توپ عجیب به بازی میپردازیم!

درشکه مان را گاز سوز کرده ایم و شب ها پس از گشت و گذار با یک ظرف نوشیدنیِ میوه های استوایی که اقواممان از استوا (!) برایمان فرستاده اند به صف گاز رفته و حالش را میبریم!


ادامه دارد...


این بود روز های دور از خانه نامه(!) اینجانب!


پایین نوشت: احتمالا دومی هم داشته باشه!!!!

پایین نوشت2: فرشته... (فرید جان شرمنده)          


Real Time Web Analytics