اینجانب بعد از اولین روز مدرسه...

یارو کلش رو از ماشین کرده بیرون میگه "داداش غره چه خبر؟؟؟!!!"

اون یکی به سجاد میگه شماره این دوستت رو به من میدی؟؟!!!!!

جلوی فرزانگان هم که دیگه هیچی!!!!! خدا رو شکر کسی نشناخت!!!!

داشتم میگفتم: امیرحسین macbook pro به دردت نمیخوره!


پایین نوشت: یه مدتی سرم شلوغ بود! حوصله هم نداشتم. ولی دوباره برگشتم...

پایین نوشت۲: ببینم میشه امسال مث آدم درس بخونم یا نه؟!!!؟؟!!؟؟!!

پایین نوشت3: آهنگ؟ یعنی بازم آهنگ؟؟؟؟  Eminem ft. Rihanna - I love the way you lie

Real Time Web Analytics