خاک بر سر این ملتی که فیلم "جدایی نادر از سیمین" رو با اخراجی ها اشتباه گرفتن و به بدبختی شخصیت ها و صحنه های تکون دهنده ی فیلم، مثل گاو میخندن...

خاک بر سر اون چند تا زن احمقی که بعد از فیلم به هم میگن این که همش خنده بود... کجاش گریه داشت...؟

خاک بر سر اونایی کنن که خودم شنیدم داشتن میگفتن فیلم سر و ته نداشت فقط طبیعی بازی کردن...

خاک بر سر اونایی کنن که به پدر نادر وقتی تو حموم بود میخندیدن...

خاک بر سر ملتی که شعور و لیاقت دیدن یه فیلم پرمحتوا و قشنگ رو ندارن...

فقط ساخته شدن تا ک.و.+ن خودشونو واسه اخراجیها پاره کنن...


پارازیر:


I: توقع بیش از این نمیشه داشت...

II: بد خوب بد بد بد خوب بد خوب بد بد بد بد خوب(اینا روزای منن...میدونین خوباش چیه دیگه...)

III: به سوی محو شدن!!!!! :دی


                     

Real Time Web Analytics