بعد از ماه ها دوباره هوای تایپ کردن زد به سرم

اومدم بگم که یه زندگی جدید رو شروع کردم. شاید این حرفام هیچ مخاطبی نداره. ولی اینجا دفترچه خاطرات هم محسوب میشه. سالها بعد خوندن اینا واقعا میتونه لذتبخش و تو خیلی موارد خنده دار باشه! 

خلاصه که دور ریختنی ها رو ریختم دور. 

خوشحالم این روزا! 


"فرانه" به زندگی من خوش اومدی...پ.ن : از 15 تیر 93 ...   


               

Real Time Web Analytics