پنجشنبه نمیتونم برم کلاس، که از نتایجش خفه شدن توسط خواهران گرامیه!

جمعه مسابقه نمیتونم بدم که از نتایجش میشه به فحش های ارسالی از طرف سجاد و دلخوری مربی اشاره کرد!

شنبه کلاس زبان نمیتونم برم که نتیجش یه Absent تو دفتر معلمه...


هواپیما بویینگه و نوئه... خیال دوستان راحت و دشمنان ناراحت!


سوغاتی هم هرچی میخواین به من ربطی نداره! خودتون یه کاریش کنید!


پنجشنبه پروازه تا یکشنبه... Babye


پارازیر:


I: ناراحتیام تموم شد...

II: دوستتون دارم... (همون دو نفر)

III: اعداد یونانی خیلی باحالن!


              

Real Time Web Analytics