من نمی دانم

که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست.

و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید...

                                                                        


چتر ها را باید بست...زیر باران باید رفت
پارازیر:
I: بسیار زیبا!
II: محمدرضا جان دعا کن واسش! کاری نداشته باش که سلام میکنه یا نه! :))
III: مهمتر از همه... تولدت مبارک آجــــــــــــــی جونـــــــــــــــــــــــــــــــــــم! بووس بووس بوووووس!
IV: بهمن/بهمن/آبان/مرداد/خرداد/اسفند! 6تاست :دی

       
Real Time Web Analytics