تا جایی که من میدونم موقع نماز همه به یه جهت که بهش میگن "قبله" وامیستن!

اینا یا همشون مسلمون نیستن و به جهت های مختلف عبادت میکنن!

یا هنوز با مفهوم و فیزیک "میدون" آشنایی ندارن!


پارازیر:


I: چند وقت یه بار مجبور میشم برم تو فولدر ِ عکسام که یه چرتی پیدا کنم و خودمم چندتا چرت بهش اضافه کنم که بشه چرت نوشته!

II: یه روز خوبم! یه روز دیگه بد... به روزای خوبم امیدوارم... امیدوارم این امید ازم گرفته نشه...

III: به امید اینکه .... زنده ایم! :)

IV: چشمامو میبندمو میرم به شهر خاطره... دیگه دوست ندارم ازش بیام بیرون... :(

V: چقدر امید+ آرزو! دوستشون دارم...

VI: مطمئنم پای قولی که دادیم میمونم... کاشکی دو طرفه باشه...


           Real Time Web Analytics