بهترین کوچه یا خیابون دنیا اسمش چیه و کجاست و چرا بهترینه...؟؟؟!!!!!
جواب بدید...
من آخر همه جواب خودم رو مینویسم...

پارازیر:

I: کوچه!!!!
II: شرایط فعلا خوبه... ولی روزای خیلی سختی در پیش داریم... خیلی سخت... اول واسه من...
III: من خیلی خوشبختم... خیلی... تا حالا هرچی که خواستم بهش رسیدم... امیدوارم این یکی هم مثه بقیه بشه...
IV: دوستتون دارم! بله! با شما 5تام! البته درجه بندی داره!!!!!
V: وقتی شیش تاییم دیگه مشکلی نیست!!!!

             

Real Time Web Analytics